Advies en training

strand200

Ik adviseer en begeleid organisaties bij de ontwikkeling van hun medewerkers in een op maat gesneden traject op gebied van HRM, advisering, leidinggeven, samenwerken in teams en effectieve communicatie.

Mijn aanpak is ontwikkelingsgericht. De kijk op uw vraag beperk ik niet alleen tot het vinden van een oplossing. Ik verruim uw kijk naar de mogelijkheid om unieke kennis over de oplossing te ontwikkelen. Wat veroorzaakt deze vraag in de organisatie? Wat nodigt uit tot het gewenste gedrag?

Ik faciliteer uw organisatie in het helder krijgen van aanwezige kennis, deze te delen en samen (nieuwe) kennis te ontwikkelen. Ieder vraagstuk beschouw ik als een open situatie; samen met u ga ik op zoek naar het onbekende. Ik bied mijn ervaring aan op het gebied van lerend veranderen, kennisontwikkeling en procesbegeleiding om samen het lerend vermogen van uw organisatie te ontwikkelen. Het leervermogen van uw medewerkers vormt immers het fundament voor ondernemerschap, flexibiliteit en co-creatie. Dit is een voorwaarde voor sociale en technische innovatie. Naarmate mensen meer ervaring opdoen, wordt afleren belangrijker dan aanleren. Afleren doelt op het herkennen en veranderen van disfunctionele denk- en handelingspatronen die samenwerken en vernieuwen niet bevorderen. Ontwikkelen betekent dan letterlijk het ont-wikkelen (c.q. bewustworden en aangaan) van in-gewikkelde patronen.

Vanuit een open vizier, zoekend naar een oplossing komen we uit op een maatwerk training of opleiding, begeleide intervisie, ‘coaching on the job’ of een andere vorm van leren. Naast mijn eigen expertise op dit terrein beschik ik over een groot netwerk van opleidingskundigen en trainers.